29.12.2017 दिघी येथे महाराष्ट्र केसरी पै.अभिजीत कटके यांच्या नागरी सत्कार समारंभ प्रसंगी