29.10.2018 खोपोली येथे रामकृष्ण उर्फ भाई तावडे यांच्या अमृतमहोत्सव समारंभ प्रसंगी