29.08.2021 वी सांगवी येथील प्रशांत कडलग ,मंगेश लोखंडे,महेश पांचाळ,तृप्ती चव्हाण,विनोद लोखंडे,राज लोखंडे याच्या सह असंख्य कार्यकत्यांनी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या हस्ते शि