29.08.2019 रायगड जिल्हा विकास समन्वय व सहनियंत्रण समिती ( दिशा ) समितीचे अध्यक्ष संसदरत्न खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आलीबाग