29.05.2021 पनवेल तालुक्यांतील पाले बु,पाले खु,कोलवडी या गावातील शिवसेना शाखेच्या नामफलकाचे उद्घाटन खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या हस्ते करण्यात आले