29.05.2021 नवी मुंबई पनवेल येथील विमानतळाला सन्माननिय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याच्या प्रस्थाव सिडको सभेमध्ये मंजुर केला आहे