28.09.2017 देहूरोड कँन्टोमेंट हद्दीतील प्रश्नांबाबत चर्चा करतांना सी.ओ.डी. चे मेजर शर्मा यांचे समवेत