28.8.2020 कोरोना संसर्गजन्य रोगामुळे उद्वभलेल्या परिस्थितीची आढावा बैठक