28.8.2018 लोणावळा येथे प्रभाग क्रं ११ मधील शिवसेना शाखा उद्घाटन प्रसंगी