28.05.2018 नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ फॅशन टेक्नोलॉजी (NIFT) खारघर, नवी मुंबई यांच्या दीक्षांत समारोह २०१८ च्या प्रसंगी