28.10.2020 पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील विविध समस्या बाबत आज प्राधिकरण कार्यालय आकुर्डी येथे बैठक घेतली या बैठकीस मुख्य कार्यकारी आधिकारी बन्सी गवळी