28.10.2017 बैलगाडा संघटनेच्यावतीने चाकण येथे बैलगाडा शर्यत चालू करणेसाठी केलेल्या आंदोलनामध्ये मार्गदर्शन करतांना