28.09.2021 तळेगाव स्टेशन शहर प्रमुख देवा खरटमल यांच्या कार्यालयाचे उद्घाटन आज माझ्या हस्ते झाले या प्रसंगी उ