28.05.2019 देहूरोड येंथे विशाल खंडेलवाल यांनी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांची लाडू तुला केली