28.02.2019 “खासदार श्री “शरीर साैष्ठव स्पध्येच्या पारितोषीक वितरण समारंभ प्रसंगी डाॅ.बाबासाहेब क्रिडा संकुल संततुकाराम नगर पिंपरी येथे