27.9.2018 जिजामाता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित काळभोरनगर ,चिंचवड यांच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आयो