27.8.2020 मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी विराजमान झालेल्या विघ्नहर्ता, गणपती बाप्पाचे दर्शन घेतले