27.8.2018 पनवेल खारघर येथील महाराष्ट्र शासनच्या ग्रामविकास विभागाच्यावतीने महिला बचत गटांना गाळ्याच्या लोकार्पण