27.08.2017 मा.नितीन गडकरी हस्ते पुणे येथील विविध प्रकल्प लोकार्पण सोहळा