27.05.2018 खडकवासला येथे एम फिटनेस क्लबच्या उद्घाटन प्रसंगी