27.2.2018 ग्रुप ग्रामपंचायत हालवली ता.कर्जत येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून अंतर्गत रस्त्याचे कॉंक्रिटकरन