27.12.2020 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक विकास निधितून खालापूर वावोशी येथे बाधलेल्या सभामंडपाचे उद्घाटन प्रसंगी