27.09.2020 महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या पनवेल खारघर येथील”रेसिडेन्सी खारघर” या पर्यटन संकुलाचा ई-उद्घघाटन समारंभ मुख्यमंत्री मा.उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या हस्ते