27.08.2021 PMRDA ने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप आखाड्याला मावळ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे चुकीच्या पध्दतीने टाकलेली आरक्षणे काढावी या करीता कार्ला येथे बैठक