27.05.2019 लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकुर यांचे आभार व्यक्त करतांना पनवेल येथे