27.02.2019 संसदरत्न खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या प्रयत्नातून पनवेल रेल्वे स्टेशनवर बसवण्यात आलेल्या स्वयंचलीत जिण्याचे उद्घाटन प्रसंगी