27.01.2019 जेष्ठ नागरीक संघाच्या २७ व्या वर्धापन दिनाच्या चिंचवड येथील कार्यक्रम प्रसंगी