26.09.2017 मावळ विचार मंच आयोजित सरस्वती व्याख्यायानमाला प्रसंगी