26.04.2018 मावळ लोकसभेच्या एकोणिस विभागीय पोस्ट कार्यालयात आधार केंद्र सुरू करण्यात आले या केंद्राचा लोकार्पण सोहळा