26.04.2018 मावळ तालुका ब्राम्हणवाडी (नवघनवस्ती) येथे शिवसेनेच्यावतीने उभारण्यात आलेल्या बस थांबाच्या उद्घाटन