26.10.2020 पनवेल भागातील नैनो प्रकल्प ग्रस्त २३ गावातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्ना बाबत आज सिडकोचे व्यवस्थापक संजय मुखर्जी यांच्या समवेत बैठक घेतली या बैठकीस २३ बाधीत गावाचे स