26.10.2018 वाकड कस्पटे वस्ती येथील NRS हॉस्पिटलच्या उद्घाटन प्रसंगी