26.06.2021 कोरोना काळाता कर्तव्य बजावणाऱ्या पिंपळे सौदागर येथील नागरीकांना खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या हस्ते गौरवण्यात आले