26.06.2019 छत्रपती शाहूमहाराज जयंती निमित्त दिल्ली येथे संसद भवन आवारात अभिवादन करतांना संसदसदस्य