26.04.2021 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे सोशल फाऊंडेशन यांच्या सहकाऱ्याने लोकमान्य हॅास्पिटल प्राधिकरण निगडी येथे ६७ बेडचे कोवीड केअर सेंटर