26.02.2021 आकुर्डी येथे ऊत्तम कुटे यांच्या मारुती कुटे सभाग्राहाचे उद्घाटन माझ्या हस्ते झाले