25.03.2018 रोटरी क्लब वाल्हेकरवाडी यांच्यावतीने पवना नदी पात्रातील जलपर्णी काढण्याचे काम चालू कलेले १४१ दिवस झाले