25.2.2018 थेरगाव येथे श्री.पांडूरंग मूर्तीच्या तेराव्या वर्धापनदिना निमित्त अखंड हरिनाम सप्ताह प्रसंगी