25.12.2017 वडगांव येथे मावळ तालुका वारकरी भूषण पुरस्कार सोहळा प्रसंगी