25.12.2017 कर्जत येथे कबड्डी स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी