25.12.2017 कर्जत येथे आमदार सुरेश लाड यांच्या एकसष्टीच्या कार्यक्रम प्रसंगी