25.1.2020 #शिवसेना संततुकाराम नगर शाखेच्या वाचनालय उद्घाटन प्रसंगी