25.1.2020 रोटरी कल्ब ॲाफ वाल्हेकरवाडी चिंचवड आयोजीत पवनामाई महोत्सव २०२० या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी