25.01.2018 कर्जत तालुक्यामध्ये स्वांतंत्रनंतरही ७० वर्षात लाईट नसलेल्या तुंगी, डोंगरपाडा, या अदिवशी भागामध्ये उद्घाटन