25.09.2019 शिवसेनेच्या प्रथम ती या खोपोली येथील कार्यक्रम प्रसंगी