25.08.2018 पिंपरी येथील कोहिनूर शंग्रीला सोसायटीमधील नागरिकांनी आयोजित केलेल्या वृक्षारोपण व चित्रकला स्पर्धा प्रसंगी