25.05.2021 शिवसेना भोसरी विधानसभा प्रमुख माजी नगरसेवक धनंजय आल्हाट यांनी कोरोना काळात मोशी येथे मोफत अन्नछत्र चालू केले आहे.दररोज पाचशेहून जास्त नागरीकंना अन्नदान करतात या उपक्रम