25.01.2018 कर्जत तालुक्यातील शेतकर्यांच्या शेतातून जाणाऱ्या हिंदुस्थान प्रेट्रोलियमच्या पाईप लाईनच्या बाबत शेतकर्यांच्या प्रश्ना संदर्भात घेण्यात आलेल्या बैठकी