24.09.2017 मावळ तालुका कुंभार समाज मेळावा व पुरस्कार सोहळा प्रसंगी