24.11.2017 थेरगाव येथे श्री दत्तमूर्ती स्थापनेचा वर्धापन दिन कार्यक्रम प्रसंगी